Nagy eseményre készültek 1942. október 15-én a békésszentandrási, szarvasi és környékbeli lakosok. Ezen a napon avatták fel ugyanis a Hármas-Körös békésszentandrási duzzasztóművét. A jeles eseményre maga Horthy Miklós is eljött, több minisztere kíséretében. 

Az avatásról így számolt be a szarvasi újság: „A napsütéses, enyhén szellős időben mintegy ötezer főnyi tömeg várta a hajót, amely Csongrádról hozta Kormányzó Úr Őfőméltóságát és kíséretét a Körösön létesített duzzasztómű és hajózsiliphez, ahol a csendőrség tartott példás rendet. Délután 3 óra 40 perckor a hajó befutott az új Körös-mederbe, s méltóságteljesen állott meg a megnyitott hajózsilip által szabaddá tett részen.  A hajó orrának korlátján állott a Kormányzó Úr Őfőméltósága, akit a tömeg lelkes éljenzéssel üdvözölt. A hajó pár percnyi pihenése alatt megnyitották a felső zsilipkaput is, a víz megemelte a hajót, amely a tömeg állandó éljenzése közben átfutott a zsilipelt részen, átszakította a zászlócskákkal díszített kötelet.” (Szarvas és Vidéke, 1942. október 23.)

A duzzasztómű megépítése hajózhatóvá tette a Köröst, így a hajó, melyen a kormányzó érkezett, menetrend szerinti személyszállító hajójáratként működhetett Szarvas és Békés között. Sajnos nem sokáig, mert 1944 januárjában, a háborús hadműveletek során elsüllyedt. 

A békésszentandrási duzzasztómű megépítésének legfőbb hozadéka a hajózhatóság mellett az volt, hogy öntözhetővé tette a környékbeli mezőgazdasági területeket. Megépítésében vitathatatlan érdemeket szereztek a békésszentandrási és környékbeli kubikosok, erről tanúskodik a létesítményen elhelyezett emléktábla is.

A duzzasztó történetének fontos mérföldköve volt a 2013. szeptember 12-én átadott vízierőmű megépítése. A víz erejét azóta a turbinák meghajtására, s ezzel elektromos áram termelésére is használják.  

A létesítményt az átadáskor a kormányzó háborúban elhunyt (vadászgépével lezuhant) idősebbik fiáról, Istvánról nevezték el. Hivatalos neve azóta sem változott, azaz ma is így hívják: Horthy István Duzzasztómű. 

Lipták Judit