Talán nincs is olyan család Szarvason, amelynek felmenői közül valaki ne esett volna el az I. vagy a II. világháborúban. 

Az I. nagy világégés áldozatainak 1927-ben állítottak emlékművet az akkor községházaként funkcionáló Mitrowsky-kastély előtt. Az öt méter magas, négyzetes keresztmetszetű kőoszlop négy oldalán nevek sorakoznak. Annak az 1154 szarvasi katonának a nevét vésték fel ide (ábécérendben), akik az I. Világháború során vesztették életüket. Az emlékmű Székely Károly szobrászművész alkotása. 

A felfelé keskenyedő oszlop tetején egy kiterjesztett szárnyú, karmaiban kardot tartó turulmadár áll. Ez azonban már nem az eredeti turul, azt ugyanis 1956-ban az éj leple alatt eltávolították, sohasem került elő. A rendszerváltás után az emlékművet restaurálták, erre a munkára Sonkoly Jánost, a Tessedik Sámuel Múzeum munkatársát kérték fel. Az eredeti turulmadár másolatának elkészítésével Búzás Mihály szobrászművészt bízták meg. A felújított emlékművet – melynek tetején már újra ott állt a turulmadár –, 1990. augusztus 20-án avatták fel. 

A II. Világháborúnak is több száz szarvasi áldozata volt. Emlékművet azonban csak fél évszázaddal később, 1993-ban állítottak nekik. Az avatóünnepséget – melyen az akkori kalocsai érsek, dr. Dankó László (Szarvas város díszpolgára) is részt vett -, november 2-án, Halottak napján tartották. A zsindelyes tetővel ellátott, jelképes kaput Mihály Árpád szobrászművész készítette. Alapanyagul a környéken kivágott akácfák szolgáltak. A fatörzsekbe 736 méretes rézszögeket vertek, minden szögfejbe egy-egy áldozat neve van felvésve. (Később a szögek száma bővült, ugyanis a helytörténeti kutatások nyomán újabb áldozatok neve vált ismertté).

A háborúk (nemcsak szarvasi) áldozatainak emléke előtt az evangélikus Ótemetőben is több helyszínen fejet hajthatunk. Az I. Világháború alatt Szarvas környékén elesett 29 katona hamvai az 1922-ben létrehozott hősi temetőben nyugszanak. Az itteni hadisírokat 2017-ben felújították, ennek költségét a Hadtörténeti Intézet és Múzeum biztosította. 

Szintén az Ótemetőben áll a Doni Emlékmű (Kepenyes Pál szobrászművész alkotása), amely az 1943-as doni áttörés áldozatai előtt tiszteleg. Néhány száz méterrel odébb pedig annak a 71 szovjet katonának a síremléke előtt állhatunk meg, akik a II. Világháború idején Szarvas környékén vesztették életüket. Ezt a síremléket 2013-ban Oroszország újíttatta fel. 

Lipták Judit