Bizonyára akadnak még szarvasiak, akik ismerik a régi tót mondást, melynek magyar megfelelője valahogy így hangzik: „Nagyobb gondot csinál belőle, mint Popják a templomépítésből!”

Nos, a szólás a XIX. század fordulójának jeles szarvasi építőmesteréhez, Popják Györgyhöz kapcsolódik. Ő ugyanis meglepően rövid idő, mindössze egy esztendő alatt építette fel az evangélikus Újtemplomot. A munkálatok 1896 tavaszán kezdődtek, s a következő év első felében már be is fejeződtek. A templom építéséhez szükséges téglák alapanyagát a város keleti peremén termelték ki. A vasúti sínek mellett ma is láthatóak azok a nagy anyaggödrök (kubikok), melyekből a vályogvetéshez szükséges földet szedték (és szalmával keverték). A téglákat aztán kemencében kiégették.

Ha belegondolunk, milyen bonyolult építményről van szó, s milyen szerény eszközökkel rendelkeztek az akkori építők, ez bizony bravúros gyorsaság volt. S a minőségre sem lehet panasz, a templom még 122 esztendő elteltével is stabilan áll.

Popják Györgynek nem csupán az Újtemplomot, hanem több más középületet is köszönhetünk. Az ő (és persze alkalmazottai) keze munkáját dicséri a mai bíróság és a Kossuth utcai fürdő épülete, ezen kívül több iskolát is épített. Természetesen akkoriban is jó néhány építési vállalkozó dolgozott a városban. Azt, hogy melyik munkát ki kapja, a mostani közbeszerzésekhez hasonló rendszerben, úgynevezett „árlejtés” útján döntötte el az elöljáróság. A munkát rendszerint a legolcsóbb ajánlatot tevő vállalkozó nyerte.

Lipták Judit