A Szarvasi Közlöny 1928. szeptember 20-i száma két különös eseményről is hírt adott. Az egyik egy Körösben mártózós baptista keresztelő, a másik pedig egy valóságos roma csetepaté volt, amely a cigányok által lakott „Krakkó” városrészben következett be. Az alábbiakban a híreket szó szerint idézzük:

 

Baptista keresztelő

Érdekes látványban volt vasárnap részük a Beliczey úton (ma Szabadság utca – a szerk.) lakóknak és a járó-kelőknek. A baptista gyülekezet vonult fel ugyanis a szentesi úti imaházukból saját zenekaruk vezetésével, ájtatos zsolozsmák éneklése mellett végig a Beliczey úton a Körös-partra, ahol a hosszú fehér ingbe öltözött, megkeresztelendő új híveket prédikátoruk az előírt szertartás szerint megmártotta a Körös vizében.

 

Politikai nézeteltérés a Krakkóban

A leventék felülvizsgálata során Nagy Pál krakkói cigány reményteljes csemetéjét is alkalmasnak ta­lálták. A többi more — akiknek a fia nem vált be leventének — háborút és egyéb országos veszedelmeket jó­solt kárörvendve Nagy Pálnak, mire a fiát féltő elbúsult dádé vasvillára kapott, hogy szétverje a rokonságot.

A többiek Bangó György Péter és társai, valamint a hölgyek is kapát, baltát ra­gadtak, valóságos közelharc fejlődött ki, amelynek csak a rendőrség közbelépése vetett véget. Szerencsére az ütkö­zet résztvevői csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

 

(Összeállította: Lipták Judit)