Szarvas egyik híres szülötte, s egyben díszpolgára Melis György, Kossuth-díjas operaénekes. A jeles bariton életútja a város határában fekvő csipkársori tanyavilágból indult, ahol 1923. július 2-án született. Messzire jutott: a világ szinte valamennyi jelentős színpadán énekelt.

A Szarvast újratelepítő szlovákok kései utódjaként egészen ötéves koráig nem is tudott magyarul, csak szlovákul. Földműves családba született, s ha a sors keze (és egy jó szándékú lelkész) közbe nem szól, ő is földműves maradt volna. Rendkívüli hangjára akkor figyeltek fel, amikor az Újtemplom kórusában elkezdett énekelni.

Az akkori parasztcsaládokban nem nézték jó szemmel a „kiugrási kísérleteket”, így az ő énekesi álmait sem. Egyetlen kivételt az édesanyja (Szrnka Judit) jelentette, aki sokszor mondogatta büszkén a templom padsoraiban körülötte ülőknek: az én fiam hangja még az orgonát is túlharsogja! Bartos Pál, az Újtemplom akkori lelkésze úgy döntött, nem hagyja veszni a tehetséget és 300 pengőt nyomott Melis György kezébe, hogy tanulni mehessen Pestre.

Így indult tehát a szarvasi parasztfiú messzire ívelő karrierje. A Zeneakadémián Kodály Zoltántól tanulhatott, majd 1949-ben valóra váltotta régi álmát: a Magyar Állami Operaház színpadára állt, Bizet Carmen című operájában Morales szerepét énekelte. Az elkövetkező évtizedekben több mint kétezerszer lépett fel az Operaházban, s Európától Amerikáig a világ valamennyi táján megcsodálhatták Mozart Don Giovannijában (ebben a szerepében aratta legnagyobb sikereit).

Művészi tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. Többször is megkapta a Liszt Ferenc-díjat, 1962-ben a Kossuth-díjat, 1974-ben pedig szép magyar beszédéért (szlovák anyanyelvűként!) a Kazinczy-díjat is.  Büszke volt szarvasi és szlovák származására. Bár többször csábították külföldre, mindig azt mondta, hogy sohasem hagyja el azt az országot, amely az 1700-as években az ő szlovák őseit befogadta.

Közönség elé a szülővárosában lépett utoljára, 2007 februárjában, amikor átvette a Szarvas Város Barátainak Köre és a Szarvasért Alapítvány által neki ítélt életműdíjat (Szarvasért Emlékplakett arany fokozatát). A szarvasi kórusművészet anyagi támogatására egy alapítványt is létrehozott.

A szülőföld sem feledte híres fiát: 1986-ban Szarvas díszpolgárává avatták, majd a halálát követő évben, 2010-ben utcát neveztek el róla. Néhány évvel ezelőtt szobrot is állítottak neki az egykori zeneiskola (korábban tanácsháza) épülete előtt.

Lipták Judit