Nagy napra virradt Szarvas népe 1942. szeptember 13-án. Hosszú hónapok előkészítő munkálatai után ezen a napon avatták fel (az akkori újságok leírása szerint „országraszóló” ünnepség keretében) Tessedik Sámuel szobrát. Az eseményt a rádió is élőben közvetítette, ami igen nagy szó volt akkoriban.

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, hogy a szobor korábban a mai Fő tér közepén állt. Az idős lakosok között valószínűleg akadnak olyanok is, akik részt vettek az avatáson. 

Nem véletlen, hogy elődeink éppen 1942-ben állítottak szobrot Tessediknek, ebben az évben ünnepelték ugyanis születésének 200. évfordulóját. A háromnapos rendezvénysorozatra a miniszteri tanácsostól a püspökön át a királyi titkos tanácsosig sok-sok jeles vendég érkezett. A szoboravatáshoz kapcsolódva az Erzsébet-ligetben egy ipari és kereskedelmi emlékkiállítást, a Horthy Miklós sporttelepen (ligeti sportpálya) pedig vármegyei állatkiállítást és vásárt rendeztek.

A „Harangszó” című országos evangélikus néplap 1942. szeptember 27-i számában így számolt be a jeles eseményről: „Déli 12 órakor kezdődött a szoborleleplezési ünnepély Szarvas főterén. A Hiszekegy eléneklése után D. Raffay Sándor püspök, a szoborbizottság elnöke mondott Tessediket híven jellemző nagyhatású avatóbeszédet, majd dr. Czettler Jenő titkos tanácsos méltatta Tessedik korszakos munkásságát… Czettler Jenő beszédének vége felé lehullott Tessedik szobráról a nemzetiszínű lepel, közben a Szarvasi Dalkör tagjainak ajakán fölcsendült a Szózat. Ezután a szobor megkoszorúzása következett.”  
Tessedik Sámuel egészalakos szobrát Keviczky Hugó szobrászművész készítette. Az alkotás 1970-ig állt a Tessedik téren (mai Fő-tér), ekkor helyezték át a DATE Mezőgazdasági Főiskolai Karának (ma SZIE Tessedik Campus) parkjába. Helyére 1974-ben a Felszabadulási Emlékmű (Kiss Kovács Gyula alkotása) került, s ott állt egészen a rendszerváltásig. Napjainkban ugyanezen a helyen egy díszkutat láthatunk, rajta Ceres istennő szobrával.

Tessedik Sámuelnek 2014-ben egy újabb szobrot is állítottak Szarvason, mégpedig az evangélikus Ótemplomban. A 270 kilogrammos, egészalakos bronzszobor dr. Csíky László szobrászművész alkotása. 

Lipták Judit