Vámosi János régi slágerének fenti sora azokra az időkre utal, amikor az utcákat még macskakövek borították. Szarvason az első ilyen faragott kövekből kirakott út 1883-ban épült. A helyszín a mai Szabadság utca volt, először tehát itt szűnt meg a sártenger.

A kezdeményezés Beliczey István akkori megyei főispán nevéhez fűződik. Ő rendelte el, hogy a megye minden településén kövezzék ki a vasúthoz vezető főutcákat. Szarvason több mint 5 méter szélességben rakták ki kockakövekkel a Körös-hídtól a vasúti sínekig terjedő szakaszt. A kezdeményező iránti tiszteletből a főutca ekkor kapta a Beliczey út nevet. A következő évtizedekben egymás után épültek a macskaköves utak, melyeket mára már felváltottak az aszfalt- és betonutak.

Az első gyalogjárda megépítésének dátuma 1893, helyszíne pedig szintén a főutca, annak azonban csak egy rövid, a Mittrowszky-kastély és a Piac tér (ma Kossuth tér) közötti szakasza. A múlt század elején már sorra épültek az aszfalt-, tégla- és betonjárdák a városban. Rendszerint csak az egyik oldalon – ezt nevezték el járdás oldalnak. Sok utcában még ma is csak az egyik oldalon vannak járdák.

Napjainkban Szarvason 96 kilométernyi önkormányzati fenntartású belterületi út van. Ebből 65 kilométer rendelkezik szilárd burkolattal. Az utak egy része lakossági összefogással épült. Erre napjainkban is lehetőség van: 25 százalékos lakossági hozzájárulás esetén a fennmaradó összeget a városi kasszából teszik hozzá. Ami a járdákat illeti, jelenleg éppen zajlik egy felújítási program, melynek keretében a régi járdák új, speciális, akadálymentesített aszfaltborítást kapnak.

 

Lipták Judit